Looptraining

Wat houdt de behandeling precies in?

Looptraining bij claudicatio Intermittens

Wie last heeft van etalagebenen, krijgt pijn in één of beide benen tijdens het lopen. Dit kan een grote belemmering vormen in het dagelijks leven, wanneer lopen naar de supermarkt al een stap te ver is. In Nederland hebben ruim 350.000 mensen ouder dan 55 jaar last van etalagebenen ten gevolge van perifeer arterieel vaatlijden.

Wat is Claudicatio Intermittens?

Claudicatio Intermittens betekent letterlijk “mank lopen” en wordt in Nederland ook wel “etalagebenen”  genoemd.

Waar komt de pijn in de benen vandaan?

De beenslagaders vervoeren zuurstofrijk bloed van het hart naar de benen. In de loop der jaren kan slagaderverkalking optreden en vernauwingen of verstoppingen in de slagaders veroorzaken. Op de plaats van de vernauwing kan er minder bloed passeren. Bij inspanning van de beenspieren tijdens het (trap)lopen neemt de vraag naar zuurstofrijk bloed toe. Bij vernauwingen in de slagaders komt er te weinig bloed met zuurstof bij de spieren. Het zuurstoftekort veroorzaakt pijn in uw been. Met rust verdwijnt de pijn weer.

Behandeltraject

Bij fysiotherapie Bocholtz kunt u looptraining volgen onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut. U leert tijdens de looptraining onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut hoe u moet trainen om uw loopafstand weer te vergroten. In de eerste weken van het behandeltraject krijgt u intensieve begeleiding tijdens de looptraining op een loopband. Dit gedurende 2-3x per week. Daarna voert u de looptraining steeds zelfstandiger uit, ook in uw thuissituatie. De sleutel tot succes is uw eigen trainingsdiscipline, die bepalend is voor de mate van verbetering.

De belangrijkste facetten van gesuperviseerde looptraining

Leren door de pijn heen te lopen

Door te blijven lopen wanneer de pijn optreedt, maakt het lichaam gebruik van de kleinere bloedvaten om toch zuurstofrijk bloed naar de spieren te transporteren. De pijn treedt daardoor later op.

Efficiënt lopen door verbeterde techniek

Een door pijn afwijkende manier van lopen kost meer energie dan een goed looppatroon. Met een verbeterde techniek leert u weer efficiënt met energie omgaan, waardoor u het lopen langer kunt volhouden.

Specifieke krachttraining

Door het trainen van spiergroepen die betrokken zijn bij het lopen, verbetert u de looptechniek en de afstand.

Begeleiding bij aanpassen leefstijlfactoren

Leefstijlfactoren (zoals stoppen met roken, voeding en voldoende beweging)  zijn een belangrijk aandachtspunt tijdens de looptraining. Wat kunt u zelf doen om verdere vaatvernauwing te voorkomen? Uw fysiotherapeut adviseert hier eventueel bij en verwijst indien nodig door naar een stoppen-met-roken traject of een diëtist.

Waarom looptraining?

Uit onderzoek blijkt dat de maximale loopafstand door middel van gesuperviseerde looptraining met 50-200% toeneemt. Onlangs was er in het landelijk nieuws veel aandacht voor de voordelen van looptraining bij een fysiotherapeut ten opzichte van de ‘ouderwetse’  dotterbehandeling door de vaatchirurg. Deze vrij ingrijpende operatie blijkt vaak niet nodig te zijn. Patiënten met zogeheten etalagebenen moeten standaard drie maanden gespecialiseerde fysiotherapie krijgen. Dat is de beste zorg en het levert bovendien op jaarbasis aanzienlijke besparingen op. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Hugo Fokkenrood aan de Maastricht University (bron: www.nos.nl).

Welke specialist staat er voor u klaar?

Rick Voncken

Fysiotherapie - Manuele Therapie - Shockwave Therapie - Medical Taping - Craniosacraal Therapie - Looptraining - Beweegprogramma’s

Kennisgebieden: orthopedische revalidatie, krachttraining, wervelkolom gerelateerde problematiek, neurologische aandoeningen, hoofdpijnklachten en sportblessures.

    Wanneer zijn wij beschikbaar?

    There is no event available.